Bli medlem

Här kan du direkt fylla i en medlemsansökan till Eskilstuna Bangolfklubb. Det gör du i så fall i formuläret en bit ned. Du kan även välja att skriva ut och fylla i en medlemsansökan.


När medlemsansökan och betalning har inkommit så erhåller du ditt medlemskort. Medlemskortet läggs sommartid ut i kiosken i Vilsta. Vintertid skickas det till angiven adress eller lämnas ut i MunktellArenan.


Medlemsavgiften betalar du antingen direkt i kiosken i Vilsta eller genom att betala in till Bankgiro 861-5023. Medlemskap ger fritt spel (gäller ej för EJ spelande medlem).


För att få fritt spel i MunktellArenan så ska ditt medlemskort vara försett med Munktellstämpel. För köp av spel i MunktellArenan krävs egen utrustning.


Mer frågor och upplysningar via medlem@eskilstunabangolf.se

eller Christian 073 - 734 98 55.

Medlemsavgifter 2024 Eskilstuna Bangolfklubb

Ungdom (född 2008 och senare)

Spel i Vilsta 300:-

Vilsta + Munktell (totalt belopp) 300:-


Vuxen (född 2007 och tidigare)

Spel i Vilsta 500:-

Vilsta + Munktell (totalt belopp) 1000:- *

*tävlingslicens ingår vid begäran.


Höstmedlem

Vilsta + Munktell 300:- + nästkommande år


Hedersmedlem

Vilsta + Munktell 500:- 


Ej spelande medlem

Spel ingår ej 300:-


Familj med minst en ungdom

Spel i Vilsta 800:-

Vilsta + Munktell (totalt belopp) 1200:-


Familj där en vuxen har tävlingslicens

Vilsta + Munktell (totalt belopp) 1400:-


Familj där två vuxna har tävlingslicens

Vilsta + Munktell (totalt belopp) 1800:-
Förtydliganden MunktellArenan

Enligt gällande avtal med Eskilstuna Kommun så säljer vi endast spel i MunktellArenan i kombination med spel i Vilsta.

Ungdom har alltid fritt spel i MunktellArenan.

För spel i MunktellArenan gäller att man ska ha egen utrustning.

Spel i MunktellArenan gäller båda anläggningarna, dock endast tävlingsspelare på EB-banorna. För spel i MunktellArenan ska medlemskortet vara försett med Munktellstämpel.

Spel i MunktellArenan gäller 15 september till 15 april.


Förtydligande familj

För familjemedlemskap krävs minst en ungdom om max 20 år och att ungdomen är hemmaboende.

Epassi (Friskvårdsbidrag)

För den som har friskvårdsbidrag via Epassi är det ett möjligt sätt att betala medlemsavgiften. Observera dock att Epassi tar 10 % i ersättning och att möjlighet att ta ut en högre avgift inte medges enligt avtalet med Epassi.


Medlemsansökan

För dig som önskar bli medlem går det bra att fylla i medlemsansökan direkt nedan. För att få medlemskort och kunna börja spela, så behöver även medlemsavgiften vara betald.


 
 
 
 
 
 
 
 
Jag önskar medlemskap (500kr och ger fritt spel i Vilsta)
Jag önskar medlemskap + licens (1000kr och ger fritt spel i Vilsta och Munktell)