2023-03-23

Förtjänsttecken till Peter

Peter Brown tilldelas RF:s förtjänsttecken i guld. 

Det är idrottsrörelsens högsta utmärkelse på ledarsidan. 

Tidigare och nuvarande klubbkamrater hurrar och gratulerar

 


Priset delas ut vartannat år till 100 idrottsledare. 

Dessa ska leva upp till kraven utmärkta och mångåriga insatser till gagn för idrottsrörelsen. 

Detta är något som stämmer väl in på Peter. 

Sedan början av 1980-talet har han varit en kompetent sekreterare i BGK Spiik. 

Därtill har han arbetat många år med tävlingsverksamheten i Munktellarenan. 

Då både i den synliga rollen som tävlingsledare, men också bakom kulisserna som organisatör och inte minst kassör. 

Där har Peter visat prov på god samarbetsförmåga över klubbgränserna. 

Det är ett arbete som har kommit Eskilstuna BGK väl till gagn, särskilt när EBGK inte alltid själv haft förmågan att bidra i det gemensamma Munktellarbetet. Då har färgen på klubbkläderna haft mindre betydelse för Peter. 

En tidigare styrelsekamrat i Spiik lyfter fram att Peter alltid gjorde ett kanonjobb, ofta i det tysta.


VM i Stockholm 2011 när glassbilen körde av strömkabeln, säger Peter direkt som svar på frågan om något eget minne.

Därefter plockar han fram en egen spelarmerit.


2001 när jag kom tvåa vid OT-SM på EB i Mosås och blev uttagen i oldtimerlandslaget.

 

Ja, den som mest sett Peter med en bamstelefon i handen kanske inte känner till att han varit en mycket kompetent klubbsvingare också. 

Vi påminner honom om att han spelade i elitserien 2004:


Ja, det var mitt fel att vi åkte ut, säger Peter avslappnat. Betongen i Skoghall gick inte så bra.

Nä, då hade väl Peter redan börjat trappa ned på sitt spelande men en olycksalig krock 

med studentfirande och en tunn trupp gjorde att Peter fick vara med och lira.


Pristagarna blir inbjudna till Riksidrottsmötet i maj. 

Men, då har Peter redan lovat bort sig som tävlingsledare till Hofors. 

Och erbjudandet om att bli ersatt där, gick bet:


Nja, jag ska ju hand om OT-SM sen och behöver se hur det fungerar.

 

Eskilstuna BGK gratulerar en synnerligen välförtjänt mottagare av svensk idrotts högsta utmärkelse på ledarsidan.