2023-02-22

Årsmötet

Årsmötet avklarat

Årsmötet avklarat


Lördag den 18:e februari höll Eskilstuna BGK årsmöte. 22 medlemmar hörsammade möteskallelsen och fick därmed makten att besluta. Årsmötet i sig bjöd inte på någon dramatik då styrelsen beviljades ansvarsfrihet och alla valberedningens förslag gick igenom. Det gällde även budget och verksamhetsplaner. Styrelsens förslag om höjda arvoden antogs av årsmötet. Styrelsen är sålunda oförändrad med Stefan Wigö som ordförande, Rolf Strandberg som kassör och Christian Eriksson som sekreterare. Hela organisationen för 2023 går att se här.


På mötet konstaterades att föreningen har en stabil ekonomi, trots flera stora investeringar de senaste åren. Utmaningarna handlar istället om att lyckas bemanna och att rekrytera flera spelare till vår idrott.